na
NHCSXH thị xã tiếp tục triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội với mức lãi suất ưu đãi năm 2023.
Hỗ trợ các đối tượng khó khăn về nhà ở là một chính sách hết sức cần thiết, quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có mức thu nhập trung bình, thu nhập thấp là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện của NHCSXH thị xã
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 748
Trước & đúng hạn: 747
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 14:51:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 401,968