Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
91/BC-BCĐ.ISO 20/09/2023 Báo cáo Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo tại cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND và đồng chí Chủ tịch HĐND xã với nhân dân thôn Cậy Sơn 1 và nhân dân thôn Nghĩa Lộ) UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
90/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước Quý III năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước Quý IV năm 2023 UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
87/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo Công tác cải cách thủ tục hành chính (Từ tháng 01 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023) UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
84/BC-UBND 25/08/2023 Báo cáo tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính kỳ đầu năm 2023 UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
80/BC-UBND 21/08/2023 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 23/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022) UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
90/QĐ-UBND 17/08/2023 Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoành Sơn Trưởng Ban chỉ đạo 138 xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
71/BC-UBND 25/07/2023 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
72/BC-BCĐ.ISO 25/07/2023 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 BCĐ ISO 9001:2015 xã Hoành Sơn Tải file Tải về;
68/QĐ-UBND 24/07/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Xã Hoành Sơn UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
82/QĐ-UBND 21/07/2023 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân số và Phát triển xã Hoành Sơn Ban Dân số và Phát triển xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
78/QĐ-UBND 14/07/2023 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển xã Hoành Sơn UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
79/QĐ-BCD 14/07/2023 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển xã Hoành Sơn Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
63/BC-UBND 04/07/2023 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026) UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;Tải về;
68/QĐ-UBND 22/06/2023 Về việc Thành lập Ban Tổ chức Giải Bóng đá U14 Xã Hoành Sơn năm 2023 BCĐ Hoạt động hè xã Hoành Sơn Tải file Tải về
69/QĐ-UBND 22/06/2023 Kiện toàn Ban chỉ đạo thu nộp các loại quỹ và dịch vụ xã Hoành Sơn năm 2023 UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
56/KH-UBND 15/06/2023 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
03/CT-UBND 31/01/2023 Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã Hoành Sơn năm 2023 UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về;
10/KH-UBND 16/01/2023 Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 UBND xã Hoành Sơn Tải file Tải về
376/UBND-YT 19/02/2021 V/v xét nghiệm SARS-COV-2 trên diện rộng tại thành phố Hải Dương Tải file Tải về
370/UBND-KT 18/02/2021 Về việc đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trước khi đi vào sản xuất Tải file Tải về
12
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 748
Trước & đúng hạn: 747
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 14:10:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 401,966