PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân
02/06/2022 09:59:27

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) phòng COVID-19.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) phòng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo qui định.

Theo đề xuất của ngành y tế, đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 4) gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (Cán bộ Y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp).

Khoảng cách thực hiện tiêm mũi 4 là sau tiêm mũi 3 ít nhất 4 tháng. Với những người sau tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1) mà bị mắc COVID-19, thì khoảng cách tiêm sẽ được bắt đầu tính từ sau khi khỏi bệnh cho đến lúc tiêm ít nhất là 3 tháng.

Thời gian triển khai tiêm vắc xin mũi 4 cho người dân tại các địa phương sẽ căn cứ vào tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

                                                                                                                                            Nguồn: PV 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 334
Trước & đúng hạn: 333
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 12:24:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0