AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tuyên truyền, hướng dẫn người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
06/08/2021 12:00:00

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Mục đích nhằm tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và gia đình trong việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Song song với đó, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý người chấp hành xong hình phạt tù theo đúng các quy định của pháp luật; hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa vi phạm. Tổ chức các lớp đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

                                                                                                            Nguồn: PHÒNG VH&TT

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2491
Trước & đúng hạn: 2491
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 03:09:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 5,719