AN NINH-QUỐC PHÒNG
Biện pháp hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
06/08/2021 03:54:34

Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc

           Xác định rõ điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và thị xã Kinh Môn nói riêng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ nhằm động viên họ tích cực học tập, rèn luyện, cải tạo trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm toàn tỉnh phát hiện, khởi tố, điều tra khoảng 2.100 - 2.200 vụ phạm tội, với trên 2.500 bị can và có khoảng 1.200 - 1.600 người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá trở về địa phương. Điều tra hàng trăm bị can chấp hành xong án phạt tù và đặc xá trở về địa phương nhiều Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm bởi có sự tác động lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phạm tội và tái phạm tội. Chính vì vậy, trong những năm qua, Công an tỉnh Hải Dương đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp huy động cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một trong những điểm nổi bật là công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đổi mới, đa dạng; thực hiện khá tốt, đúng quy định các chế độ, chính sách cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; công tác quản lý, theo dõi, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Công an đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng trong cả nước. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp và Đề án nâng cao hiệu quả công tác Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thị xã Kinh Môn là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT; tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Bên cạnh các loại tội phạm truyền thống như ma túy, trộm cắp tài sản, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành liên quan và sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thị xã đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chức năng và nhân dân về công tác tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực.

UBND các phường, xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác quản lý, tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để động viên, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, thường xuyên theo dõi, giáo dục, quản lý tốt những người tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn; phổ biến, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các điều kiện, nguy cơ có thể khiến họ tái phạm tội. Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã đã tổ chức giáo dục cá biệt cho gần 89 lượt người chấp hành xong án phạt tù có tư tưởng bi quan, tiêu cực, giúp họ từ bỏ ý định tái phạm; kiểm điểm, giáo dục 165 lượt đối tượng. Qua đó đã giáo dục, cảm hóa được 68 người có biểu hiện và điều kiện hoàn cảnh dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Kinh Môn đã huy động được nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo các điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm cho 18 người chấp hành xong án phạt tù; 15 người được các cơ quan, tổ chức giúp đỡ cho vay vốn, với tổng số tiền trên 230 triệu đồng.

Thông qua sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh ngiệp, đã có nhiều cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng, nêu gương cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn. Ngoài ra, xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiêu biểu, thu hút nhiều cá nhân tái hòa nhập cộng đồng cùng tham gia. Các mô hình không chỉ là nơi giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người tái hòa nhập cộng đồng mà còn tạo điều kiện cho họ vay vốn, giải quyết việc làm, giới thiệu vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giao đất, giao rừng để làm nông, lâm nghiệp...

Những kết quả nổi bật nói trên một lần nữa khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị của thị xã đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là một trong những mô hình cần được nhân rộng trong thời gian tới nhằm hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                                             Công an thị xã Kinh Môn

 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 748
Trước & đúng hạn: 747
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 16:41:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 401,970