PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Triển khai Tổng đài thông tin 1022 để tư vấn, giải đáp ý kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
03/09/2021 04:51:28

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục đăng ký số điện thoại Tổng đài thông tin 1022 tỉnh Hải Dương với Cục Viễn thông. Đồng thời, tổ chức triển khai, đưa vào sử dụng Tổng đài thông tin 1022 để tư vấn, giải đáp ý kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2491
Trước & đúng hạn: 2491
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 03:54:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 5,719