NÔNG THÔN MỚI
Thị xã Kinh Môn hỗ trợ cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025
12/08/2021 10:00:50

Thị xã Kinh Môn hỗ trợ cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025THỨ BA, 10/08/2021 13:06:06 Vụ mùa năm nay, thị xã Kinh Môn hỗ trợ theo Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025”.

                                                                   Cấy lúa bằng máy tại thị xã Kinh Môn (Ảnh tư liệu) 
 
Theo đó, hỗ trợ 50 triệu đồng/cơ sở đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất mạ khay, cấy máy có quy mô sản xuất từ 10.000 khay mạ/vụ để cấy từ 40 ha lúa/vụ trở lên, có hợp đồng cung cấp mạ khay với chủ máy cấy, các HTX dịch vụ nông nghiệp, nhóm hộ nông dân hoặc cấy lúa bằng máy bàn giao ruộng sẽ được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng để sản xuất mạ khay nếu cơ sở có hợp đồng thuê đất từ 3 năm trở lên được UBND xã, phường xác nhận.

Mỗi cơ sở mua khay mạ mới sẽ được hỗ trợ 10.000 đồng/khay, trong đó cơ sở mở mới được hỗ trợ tối đa không quá 20.000 khay; cơ sở mở rộng hỗ trợ không quá 10.000 khay. Mỗi cơ sở mở rộng quy mô được hỗ trợ không tối đa 2 lần trong thời gian thực hiện đề án.

Ngoài ra, thị xã có cơ chế hỗ trợ cơ sở sản xuất mạ khay mới mở mua giá thể làm nền gieo mạ, hỗ trợ mô hình trình diễn tại các thôn, khu dân cư chưa có máy cấy... 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2491
Trước & đúng hạn: 2491
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 02:45:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNH SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Đức Bền - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn

Địa chỉ: xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912715828

Email:

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 5,717